Den praktiske viden - marinarkæologien

DAVID BALFOUR’s Skibsværft 

I 1624, da han byggede HUMMEREN, købte David Balfour en grund i Strandgade på det nyopførte Christianshavn. Her anlagde han et privat skibsværft. Grunden, hvorpå værftet lå, blev udgravet af Nationalmuseet i 1996 og 1997.

Her fandtes resterne efter flere skibsvrag men intet af Balfours byggebedding. Derimod blev der udgravet en bradebænk, som er et anlæg til at kølhale store skibe (vælte dem over på siden) for at kunne vedligeholde bunden. Bradebænken var bygget over skrogene fra to ophuggede skibe (betegnet B&W 1 og B&W 2), som var blevet sænket på stedet omkring 1624. Ud over disse to skibsskrog blev der i alt fundet resterne af fire andre fartøjer, som kunne dateres til tiden, hvor Christian 4 regerede.

De udgravede skibsvrag dannede grundmaterialet til et grundigt videnskabeligt studie af skibsbygningsmetoder i 1600-tallet, som frembragte ny praktisk viden. Resultaterne blev udgivet i 2006 i værket: "The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn", Vol. 6 i serien Ships and Boats of the North, Vikingeskibsmuseets  forlag. Den originale tegning og kontrakten til HUMMEREN kan således suppleres med praktisk viden om, hvordan man byggede skibe i 1600-tallet.

Tværsnit gennem skibene B&W1 og B&W2, sænket i havnen i 1624. Tegning: Christian Lemée.

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20