Orlogsskibet Hummeren

HUMMEREN blev bestilt af Christian 4 i 1623, og det færdige skib skulle leveres St. Laurentius dag (10. august) 1624. HUMMEREN blev bygget på Bremerholm i København af David Balfour, Christian 4’s skotske skibsbygmester. På grund af dets lave dybgang blev skibet anvendt som vagtskib på floderne Weser og Elben.

Det deltog også i operationer i Østersøen, Nordsøen og Atlanten. HUMMEREN endte på kysten i Torekov ved Hallands Väderø, hvor dets norske kaptajn Oluf Glad grundsatte skibet i december måned 1637.

Det blev efterfølgende ophugget, derfor findes der intet bevaret af det oprindelige fartøj.

Der blev i alt bygget ni skibe efter HUMMER-tegningen. Alle var velsejlende fartøjer, hvoraf flere deltog i de større søslag, som Christian 4 udkæmpede.

At der blev bygget så mange skibe efter samme tegning kan kun bestyrke antagelsen, at HUMMEREN var et godt skib.

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20