Orlogsskibet HUMMEREN's venner

Foreningen HUMMEREN har i 2014 dannet en støtteforening

Foreningen HUMMEREN har i 2014 dannet en støtteforening: Foreningen Orlogsskibet HUMMERENs Venner, som tæller hen ved 150 medlemmer ved udgangen af 2017. Her kan alle interesserede melde sig ind og virke til den praktiske realisering af projektet, organisere events og aktiviteter, som er med til at udbrede kendskabet til projektet.
Støtteforeningen har på sigt til opgave at koordinerer frivillige medhjælperes indsats, for eksempel i forhold til rundvisninger, som arbejdsfolk på værftet, ved billetsalg og formidlingsopgaver.
Projektet er tænkt som et folkeligt projekt, og det er vigtigt at inddrage de frivillige i konkrete aktiviteter og meningsfulde opgaver. Det både skaber ejerskab i forhold til projektet og tilføre det værdi i og med de frivilliges indsats medvirker til at begrænse projektets udgifter.

 

Læs mere på Venneforeningens hjemmeside her

Følg os på Facebook

Ny best2 26.3

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20