Konstruktionen

Kontrakten

Den oprindelige kontrakt for HUMMEREN er bevaret. Den angiver længden på kølen, skibets bredde, dybde, afstanden mellem dækkene. Den fortæller også om dimensionerne på tømmeret, og beskriver, hvordan skibet skal indrettes.

Kontrakten suppleres af en original tegning, som visualiserer skrogets hovedform. Den originale tegning for skibet HUMMEREN findes bevaret på Rigsarkivet og er en af verdens ældste skibsbygningstegninger. Den viser, at skibsbyggeriet i Danmark på denne tid var foran resten af Europas flåder. Der er næsten tale om ”renæssance High-tech”.

Konstruktionstegningen

Som noget helt unikt for sin tid blev skibet HUMMEREN tegnet, før det blev bygget. Dengang byggede man de store skibe, selv VASA, ”på klamp”, dvs. efter tommelfingerregler og overleveret erfaring, tegninger fandtes ikke. David Balfour, byggemesteren for HUMMEREN, var en af de få, der mestrede kunsten at tegne et skibsskrog, før det opførtes.

Fra tegning til skrogform

Skrogformen for HUMMEREN kan rekonstrueres ved at omsætte tegningen til en model, som visualiserer de tre hovedlinjer fra tegningen. Modellen viser også placeringen af mulige konstruktionsspanter. Modellen af HUMMEREN kan bekræfte, at den originale tegning er en konstruktionstegning, som har været anvendt til praktisk skibsbyggeri.

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20