HUMMEREN er levende historiefortælling i Køge

Marie Staerke1Byggeriet af Christian den Fjerdes orlogsskib, HUMMEREN,er et projekt, der har det hele. Respekt for stolte håndværkstraditioner, store ambitioner, en fantastisk fortælling om dengang, Danmark begyndte at vende sig ud
mod verden – og den lille smule galskab, der skal til for at kaste sig over et projekt af den kaliber.
HUMMEREN bliver genskabt i Køge efter de originale tegninger, og kommer til at sejle, som man gjorde på Christian den fjerdes tid. Det betyder, at vi her i Køge kan byde folk ombord på et helt nyt, og dog 400 år gammelt skib. Det er fantastisk. Og det er om noget et projekt, vi kan samles om
at følge på tværs af aldre, byer og lande. HUMMEREN bliver simpelthen levende historiefortælling, som man kan røre ved, deltage i og sejle ud på.
Med Køge Bugts historie og vores lange maritime fortælling, har vi her i Køge de perfekte rammer for byggeriet. Det er et projekt, hvor hele processen bliver en del af oplevelsen.
Lige fra opførelsen af værftet på Marinaen, hvor skibet skal bygges, til skibet bliver søsat. Det samarbejde, der kommer i stand mellem historikere og håndværkere, der nu skal bygge, som de gjorde i gamle dage, taler lige ind i traditionen for godt, dansk håndværk. Det er spændende, og jeg tror også, at det taler til vores følelse af ydmyghed, når vi kan se, hvordan de kunne bygge dengang, uden brug af nutidens
digitale hjælpemidler og maskiner.
Jeg er stolt over, at Køge har stærke kræfter, der kan kaste sig over et så ambitiøst projekt. Og jeg glæder mig over, at vi med HUMMEREN får fortalt en vigtig del af Køges historie.
HUMMEREN er et projekt, vi kan samles om på tværs af generationer. Alle, fra det yngste familiemedlem til det ældste, vil synes, det er spændende at følge med i. Det
bidrager til den fælles historiefortælling, og det skaber medejerskab og viden på tværs af generationer.

Marie Stærke

Borgmester i Køge

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20