Hummeren på Køge Marina

Et historisk skibsværft 

Det fremtidige værft, hvor HUMMEREN bygges, skal placeres i tilknytning til Køge Bugt og Køge Marina. Stedet skal være tilgængeligt og besidde kvaliteter, som gør området attraktivt. Værftet skal etableres og virke for en periode på  ca. 10 år.

Ved at placere renæssanceværftet ved vandet, vil der kunne udbydes aktiviteter, som indeholder sejlads på Køge Bugt ombord på HUMMEREN, her tænkes på sejlende udflugter på Køge Bugt eller længere togter. 

Placering ved Køge Marina

HUMMER-værftet kan anlægges på det nyopfyldte areal ved Køge Jorddepot placeret umiddelbart syd for Køge Marina. Her er der gennem de sidste år indvundet 150.000 m2, som er udlagt til rekreative og kulturelle formål. Der er blevet skabt to nye havnebassiner af ca. 24.000 m2 hver. Det ene bassin kan indrettes som havn for HUMMEREN og andre træskibe.

Et maritimt forum

På sigt kan der her opbygges et Maritimt Forum bestående af byens forskellige maritime aktører. HUMMEREN vil indgå i et samarbejde med Køge Museum især med formidlingen af søfart og slagene i Køge Bugt (1677 & 1710), og med Køge Maritime Modelbyggerlaug (KMM) som bygger skalamodeller af 1600- og 1700-tals orlogsskibe.

Værfttegning.jpg

Det fremtidige værft i Køge, hvor HUMMEREN bygges.

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20