Nyttegevinster og potentiale

Projekt-HUMMEREN rummer udover det maritimhistoriske aspekt flere sideaspekter, som alle bidrager til at løfte byens og lokalområdets værdi.

 

Skabelse af en unik turistattraktion

HUMMEREN har potentialet for at tiltrække mange besøgende til Køge og medvirke til at sætte byen på verdenskortet.

Sociokulturel gevinst

Køges maritime historie bliver fremhævet og perspektiveret. Der skabes en aktivitet, som byens borgere kan føle sig forbundne med. HUMMEREN kan blive en faktor, der styrker byen image og borgernes identitetsfølelse. Folk vil med stolthed kunne sige: ”jeg er fra Køge”.

Involvering af frivillige

HUMMEREN kan motivere mange frivillige til at have et meningsfyldt fritidsliv, som skaber stolthed og er identitetsforstærkende. Byens pensionerede skibsbyggere, riggere, smede og andre håndværkere vil kunne inddrages i projektet og bidrage med væsentlig viden og erfaring. Flere af borgerne tænkes at ville deltage frivilligt i renæssanceværftets mangfoldige aktiviteter.

Beskæftigelse og undervisning

HUMMEREN har potentialet til at skabe beskæftigelse i kommunen og vækst for lokalsamfundet, både direkte, men også indirekte. Det antages, at der vil blive skabt et antal stillinger. Den indirekte effekt vil ske ude i værftets periferi og randområde. Renæssanceværftet vil skabe ringvirkninger for den lokale turisme, for handelen i Køge by og andre (hotel, restauration, transport, osv.).

Samarbejde med videninstitutioner og

internationale partnere Den videnskabelige baggrund er til stede. Der er i de seneste års forsknings inden for marinearkæologien og historien blevet frembragt nye praktiske viden, som kan omsættes i andet end bøger: et skib kan bygges. Flere kulturhistoriske institutioner, såvel indlands som udenlands, er interesserede i et samarbejde og har allerede givet tilsagn om at støtte op om projekt-HUMMEREN.

HUMMEREN som identitetsskabende ambassadør

HUMMEREN vil besejle de fleste danske havnebyer. Gæster kan komme ombord og se, hvordan søfolk levede på flådens skibe i 1600-tallet, opleve hvordan artilleriet blev affyret og se kaptajnens og kongens egne kahytter. På dækket serveres der den samme mad som 1600-tallets mennesker spiste. Skoleklasser, foreninger og andre er ivrige besøgende, og alle tager en uforglemmelig oplevelse med hjem. HUMMERENs første udenlandsrejse bringer det til de gamle danske områder i Norge og Sverige, hvor det gæster de historiske havne.

Fotos: Palle Smedegaard

 

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20